Nail Art - ruční malba One Stroke II.

 • Místo: Praha 9, Satalice, K Cihelně 369
 • Čas: 9:00 - 17:00 hod
 • Náplň kurzu:  Pokročilejší postupy Nail Artu, kombinace barev, vytváření efektních podkladů, možnosti francouzského lakování, snové motivy, nové postupy práce s vodou ředitelnými akrylovými barvami, nové inspirace a další One Stroke postupy s novými One Stroke barvami.
 • Pro práci v kurzu si vezměte s sebou vaše oblíbené ploché (úzké i široké) i kulaté štětce a pomůcky pro Nail Art. Případně si vše potřebné můžete zakoupit v den kurzu u nás. Další potřebný materiál (laky, barvy, odlakovače, ubrousky, kamínky, tipy apod.) po dobu a pro účely výuky je poskytnut v režii Magnetic Nail Academy.
 • V tomto kurzu není třeba model, výuka probíhá na tipech.
 • Pro účastnice všech 3 kurzů Nail Art - umění latexových barev a One Stroke technika I. + II. + III. = kniha Magical Art of Natalia Yakubchuk jako bonus ZDARMA,
 • Zakončení: Certifikát Magnetic Nail Academy
 • Školné:  2100,-
 • Úroveň:  Artist

 • PŘIHLÁŠKA

Přihlášku s uvedením jména, tel. čísla, vybraného kurzu a termínu zasílejte emailem, poštou nebo na tel. 734 745 452.
Přihlášku je nutné zaslat minimálně 14 dní před začátkem kurzu.

 • REZERVACE TERMÍNU

Po odeslání vaší přihlášky je nutné zaplatit zálohu na účet školitele č. 1325087014/3030.
Záloha je nevratná a slouží k pokrytí režie vzniklé při případném zrušení přihlášky.
Výše zálohy:
- U jednodenního kurzu - záloha 500 Kč min. 2 týdny předem
- U vícedenního kurzu - záloha ve výši 50 % z ceny kurzu min. 2 týdny předem Pro identifikaci platby použijte jako variabilní symbol vaše tel. číslo.
Rezervace míst probíhá dle datumu přijatých záloh, nikoliv dle datumu přihlášek.

 • BONUS

Na produkty Magnetic zakoupené nebo objednané v den kurzu mohou účastnice kurzu uplatnit slevu 5 % z VO cen s výjimkou Starter setů, elektrických přístrojů a zařízení nebo již jinak zvýhodněných produktů.

 • STRAVOVÁNÍ

Drobné občerstvení - káva, čaj, voda - jsou v ceně kurzu. Oběd není v ceně kurzu.

 • Trenér: Vendula Zavaďáková
 • Kontakt: Tel: 734 745 452, E-mail: praha9@magneticnail.cz